De salarisadministratie vergt specifieke vakkennis van de verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het inhouden en de afdracht van belastingen en premies.

salarisadministratie kalimat administratie

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Salarisspecificaties per elke gewenste periode;
 • Journaalposten, periodiek en cumulatief, indien gewenst op afdeling en/of naar uw eigen rekeningschema;
 • Reservering vakantietoeslag;
 • Registratie en bijtelling van aan het personeel ter beschikking gestelde auto;
 • Periodieke loonopgave bedrijfsvereniging;
  Ziekmeldingen, WW aanvraag en zwangerschapsmelding;
 • Verzorgen van de aangifte loonbelasting;
 • Jaaropgaven voor uw medewerkers;
 • Bruto-netto, netto-bruto berekeningen;
 • Kostprijsberekeningen;
 • Toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet en diverse forfaitaire vergoedingen);